ไข้หวัดและไข้หวัดใหญ่

  รอบรู้เรื่องยา  รอบรู้เรื่องโรค  รอบรู้สุขภาพ  ห้องมัลติมีเดีย
บทความที่เกี่ยวข้อง
 Oseltamivir ยาสำหรับไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดนก และไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่ 2009
 Zanamivir ยาสำหรับไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดนก และไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่ 2009
 การปฐมพยาบาลเมื่อชักจากไข้
 การใช้มือสัมผัสสามารถวัดไข้ได้จริงหรือ?
 ทำอย่างไรเมื่อเป็นไข้หวัดใหญ่
 มาทำความรู้จักกับ....ไข้หวัดใหญ่
 มารู้จัก Ebola กันเถอะ
 ยากับโรคหวัด
 ยาและวัคซีนที่ใช้กับไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009
 รู้ได้อย่างไรว่า “มีไข้”
 รู้ได้อย่างไรว่าจะต้องประคบร้อนหรือเย็น?
 วิธีการเช็ดตัวเพื่อลดไข้ (Tepid Sponge)
 วิธีการใช้ถุงประคบร้อนเย็น (Cold-Hot Pack)
 หวัดหรือไข้หวัดใหญ่
 เมื่อลูกน้อยมีไข้ จะทำอย่างไรดี?
 เมื่อไข้หวัดใหญ่มาเยือน
 ไข้ (Fever)
 ไข้หวัด
 ไข้หวัด หรือ ไข้หวัดใหญ่ ???
 ไข้หวัด และไข้หวัดใหญ่ แตกต่างกันอย่างไร
 ไข้หวัดใหญ่
 ไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล 2011-2012
 ไข้เลือดออก
บทความที่เกี่ยวข้อง