โรคติดเชื้อ และ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

  รอบรู้เรื่องยา  รอบรู้เรื่องโรค  รอบรู้สุขภาพ  ห้องมัลติมีเดีย
บทความที่เกี่ยวข้อง
 ทำไมต้องกินยาปฏิชีวนะจนหมด หรือ ครบตามที่แพทย์สั่ง
 ตกขาวไม่ต้องเหน็บยาเสมอไป
 ติดเชื้อในเลือด..นางแบบบราซิล
 รู้ทันโรคเอดส์
 วัคซีนป้องกันไข้ไทฟอยด์
 กินยาอย่างไรเมื่อเป็นไข้เลือดออก
 การผสมยาปฏิชีวนะชนิดผงแห้ง
 สัตว์กัด….ต้องได้รับวัคซีนพิษสุนัขบ้าเมื่อไร
 MMR Vaccine (วัคซีนรวมป้องกันโรคหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน)
บทความที่เกี่ยวข้อง