ยาตามกลุ่มโรคและอาการ

  รอบรู้เรื่องยา  รอบรู้เรื่องโรค  รอบรู้สุขภาพ  ห้องมัลติมีเดีย
บทความที่เกี่ยวข้อง
 กินยาอย่างไรเมื่อลูกน้อยเป็นไข้
 การเลือกวิธีคุมกำเนิด
 Oseltamivir ยาสำหรับไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดนก และไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่ 2009
 Zanamivir ยาสำหรับไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดนก และไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่ 2009
 “ยาแก้ไอ”....ใช้อย่างไรให้ถูกวิธี
 ผมกินยาแก้ปวดหัวไมเกรน ทำไมเริ่มมีอาการมือ เท้า ชา???
 ผมเป็นไทรอยด์ ทำไมได้ยาลดความดันมาด้วย!!
 ผมกินยาแก้ปวดหัวไมเกรน ทำไมเริ่มมีอาการมือ เท้า ชา
บทความที่เกี่ยวข้อง