ยาตามกลุ่มโรคและอาการ

  รอบรู้เรื่องยา  รอบรู้เรื่องโรค  รอบรู้สุขภาพ  ห้องมัลติมีเดีย
บทความที่เกี่ยวข้อง
 กินยาอย่างไรเมื่อลูกน้อยเป็นไข้
 Oseltamivir ยาสำหรับไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดนก และไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่ 2009
 Zanamivir ยาสำหรับไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดนก และไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่ 2009
 “ยาแก้ไอ”....ใช้อย่างไรให้ถูกวิธี
 ผมกินยาแก้ปวดหัวไมเกรน ทำไมเริ่มมีอาการมือ เท้า ชา???
 ผมเป็นไทรอยด์ ทำไมได้ยาลดความดันมาด้วย!!
 ผมกินยาแก้ปวดหัวไมเกรน ทำไมเริ่มมีอาการมือ เท้า ชา
 ควรเลือกซื้อยาอมบรรเทาอาการเจ็บคออย่างไรให้ปลอดภัย
 ต้อหินเกิดจากการใช้ยาได้หรอ?
 การรักษาและการใช้ยาในผู้ป่วยความดันโลหิตสูง
บทความที่เกี่ยวข้อง