หากท่านต้องการติดต่อ เพื่อแนะนำ ติ ชม และสอบถามข้อมูลต่างๆ ทางเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิพร้อมให้รายละเอียด แก่ผู้สนใจและรับคำแนะนำเพื่อการปรับปรุงเว็บไซต์ให้ผู้ใช้ได้รับข้อมูลทางด้านยาและสุขภาพที่เป็นประโยชน์สูงสุด

ตามที่อยู่ดังนี้

มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา (วพย.) 

128/36 ชั้น 4 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 02 612 9220 
โทรสาร : 02 612 9221 
อีเมล์ : email yaandyou[@]phared.org