ภัยเงียบจากโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด

 โรคระบบหัวใจและหลอดเลือด 

กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดคืออะไร อาการเป็นอย่างไร

 

โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด เป็นกลุ่มอาการที่เกิดจาก กล้ามเนื้อหัวใจขาดออกซิเจน ทำให้มีอาการ เจ็บปวดหน้าอก บางรายอาจจะมีการปวดร้าวไปยังไหล่ แขน แผ่นหลัง หรือ ฟันกราม หรือบางรายอาจจะมีเพียงอาการอึดอัดแน่นหน้าอก

โรคนี้สามารถเป็นได้เฉียบพลัน ไม่มีอาการแสดงก่อนหน้าให้ทราบก่อนก็ได้

              ในบางรายคิดว่าเป็นโรคกรดไหลย้อน ไปซื้อยาลดกรดทานเท่านั้น อาจจะทำให้รักษาไม่ทันและมีอาการรุนแรงตามมาได้ ดังนั้นหากท่านมีอาการที่สงสัยข้างต้น ร่วมกับมีปัจจัยเสี่ยงของโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดดังต่อไปนี้ ให้ไปพบแพทย์เพื่อหาสาเหตุและรักษาได้ทันท่วงที เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโรคแทรกซ้อ เช่น หัวใจล้มเหลว ช็อค และเสียชีวิต

 

ปัจจัยเสี่ยงของกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด (หากท่านมีภาวะเหล่านี้ ท่านมีโอกาสพบโรคหัวใจกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดได้ในอนาตค)

 

แม้ว่าท่านจะไม่มีปัจจัยเสี่ยงข้างต้น ณ วันนี้ แต่ท่านต้องได้รับการตรวจคัดกรองภาวะโรคดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อป้องกันปัจจัยเสี่ยงข้างต้น และป้องกันการเกิดโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด ที่เป็นภัยเงียบ

นอกจากนั้นอย่าชะล่าใจ แม้ว่าคัดกรองไม่พบภาวะปัจจัยเสี่ยงดังกล่าว การรับประทานอาหารหวาน มัน เค็มมากๆ การ ไม่ออกกำลังกายเป็นประจำ ภาวะปัจจัยเสี่ยงข้างต้น จะเกิดขึ้นได้เช่นกัน

 

สาเหตุของกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด

สาเหตุหลักเกิดจากหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจตีบแคบลง ทำให้เลือดพาออกซิเจนส่งไปหัวใจได้น้อยลง เปรียบเทียบให้เห็นภาพเหมือนกับ สายยางฉีดน้ำที่บ้าน มีตระกรัน ไปเกาะตามผนังด้านในสายยาง น้ำก็ไหลในสายยางได้น้อยลงทุกวัน หากวันหนึ่งมีตะกรันในสายยางมากขึ้น ตะกรันก็หลุดลอยไปอุดตันในสายยาง ทำให้น้ำในสายยางไหลต่อไปไม่ได้ เหมือนกับหลอดเลือดหัวใจที่มีขนาดเล็กมาก และมีการตีบแคบของหลอดเลือดจากมีไขมันไปเกาะตามในผนังหลอดเลือด หากไขมันไปเกาะตามผนังหลอดเลือดมาก เลือดจะไหลไปหัวใจได้น้อยลงทุกวันๆ และวันใดวันหนึ่งไขมันหลุดออกจากผนังหลอดเลือด (ซึ่งไม่รู้ว่าจะหลุดออกมาเมื่อไร) หลุดลอยมาอุดตันในหลอดเลือด ทำให้เลือดไหลไปที่หัวใจไม่ได้ ดังนั้นหัวใจจึงขาดออกซิเจน และมีอาการดังข้างต้นเกิดขึ้น หากรักษาไม่ทันท่วงที กล้ามเนื้อหัวใจตายได้ และหัวใจทำงานตอ่ไปไม่ได้นั้นเอง

ความรุนแรงของโรค

ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด สามารถพบได้แบบเรื้อรัง และแบบเฉียบพลัน

สำหรับภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเรื้อรัง คือ เป็นกลุ่มที่มีเลือดไหลผ่านหลอดเลือดไปยังหัวใจได้อยู่ แต่ผ่านไปได้ไม่เต็มทีเนื่องจากไขมันเกาะตามผนังหลอดเลือดเป็นปริมาณมาก ผู้ป่วยกลุ่มนี้จะมีอาการเจ็บหน้าอก หรือแสดงอาการของโรคดังข้างต้นเมื่อร่างกายมีภาวะที่หัวใจต้องเต้นแรง เช่น ออกกำลังกายหนักๆ เครียดมากๆ เป็นต้น เพราะออกซิเจนไปเลี้ยงหัวใจไม่เพียงพอจึงเกิดอาการดังกล่าว หากนั่งพัก ประมาณ 5 นาที บางรายอาการจะหายไปเอง เนื่องจากหัวใจเริ่มเต้นช้าลงตามปกติ ซึ่งหัวใจต้องการออกซิเจนไม่มากเหมือนตอนเครียดนั้นเอง แต่อย่างไรก็ตามอย่านิ่งนอนใจ อย่าละเลย เพราะอาการนี้แสดงให้เห็นว่า ท่านมีโอกาสมีอาการรุนแรงไปสู่ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน

ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน คือ กลุ่มนี้ เลือดไม่สามารถไหลผ่านหลอดเลือดไปยังหัวใจได้เลย เกิดจากมีก้อนไขมันที่ผนังหลอดเลือด หลุดออกมาอุดตันของหลอดเลือด นั้นคือก้อนลิ่มเลือดที่ร่างกายสร้างขึ้น ทำให้เลือดพาออกซิเจนไหลไปสู่หัวใจไม่ได้เลย หัวใจขาดออกซิเจนทันที ทำให้ผู้ป่วยเกิดอาการเจ็บหน้าอกเกิดขึ้นทันที เฉียบพลัน และรุนแรง แม้ว่าจะไม่มีภาวะเครียด หรือแม้กระทั่งนั่งทำงานตามปกติก็ตาม เราไม่สามารถคาดการณ์เวลาที่จะเกิดได้เลย ดังนั้นการป้องกันและคัดกรองโรคเป็นประจำเป็นสิ่งที่จำเป็นที่สุด

หากมีอาการผิดปกติ สงสัยเป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด ทำอย่างไร

            ฉุกเฉิน มีอาการดังกล่าว โทร 1669 หรือรีบไปโรงพยาบาลให้เร็วที่สุด

แพทย์จะพิจารณาตรวจวินิจฉัยโรคอย่างรวดเร็ว และหาเส้นเลือดหัวใจว่าเส้นเลือดไหนเป็นสาเหตุทำให้เกิดภาวะโรค ต้องรีบทำการรักษา โดยเฉพาะผู้ป่วยที่เป็นกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ด้วยการขยายหลอดเลือดหัวใจด้วยยา และ/หรือการใส่ขดลวดหลอดเลือดหัวใจ หรือการทำบอลลูน ตามที่แพทย์พิจารณา เพื่อให้เลือดไหลไปสู่หัวใจได้เร็วที่สุด และมากที่สุด ป้องกันหัวใจตายมากขึ้น ร่วมกับการให้ยาละลายลิ่มเลือดที่อุดตันหลอดเลือดให้เร็วที่สุด

              หลังจากรักษาในภาวะเฉียบพลันแล้ว ผู้ป่วยจะได้รับยาที่ป้องกันไม่ให้เกิดลิ่มเลือดมาอุดตันหลอดเลือดอีกครั้ง ทั้งกลุ่มโรคหัวใจขาดเลือดเรื้อรังและเฉียบพลัน และได้รับยาที่รักษาโรคอื่นๆที่เป็นปัจจัยทำให้เกิดโรคหัวใจดังกล่าว ขึ้นกับผู้ป่วยแต่ละราย เช่น ยาลดความดันโลหิตสูง ยารักษาเบาหวาน ยาลดไขมันในเลือด เป็นต้น

 

หากไม่อยากเป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด ทำอย่างไร

 

ให้ทำการรักษาโรคประจำตัว รวมถึงโรคที่เป็นปัจจัยทำให้เกิดโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด ไปพบแพทย์ตามนัด รับประทานยาตามสั่ง ดูแลสุขภาพตนเองด้วยการออกกำลังกาย รับประทานอาหารครบ 5 หมู่ หลีกเลี่ยงอาหารไขมันสูง หลีกเลี่ยงอาหารหวาน เค็มมาก ร่วมกับสังเกตอาการโรคกล้ามเนื้อหัวใจข้างต้น หากมีอาการรีบไปพบแพทย์เพื่อรักษาได้ทันท่วงที

ให้ทำการรักษา ไปพบแพทย์ตามนัดเพื่อติดตามภาวะโรค รับประทานยาตามแพทย์สั่ง ยาในการรักษาโรคนี้จำเป็นต้องใช้ยาไปตลอด ดังนั้นหากท่านมีปัญหาการใช้ยาใดก็ตาม ควรปรึกษาแพทย์และเภสัชกร ห้ามหยุดยาเองโดยไม่ปรึกษาแพทย์ เพราะจะทำให้อาการของโรคแย่ลง แพทย์และเภสัชกรยินดีให้คำแนะนำและเพื่อปรับเปลี่ยนการรักษาให้ท่านใช้ยาอย่างเหมาะสมได้ตลอดและต่อเนื่อง นอกจากนั้นรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ หลีกเลี่ยงอาหารหวาน มัน เค็มมาก ออกกำลังกายให้เหมาะสม เพื่อป้องกันการเกิดโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดซ้ำ และป้องกันภาวะโรคที่รุนแรงขึ้นตามมา และอยู่กับครอบครัวที่เรารักได้อีกนานเท่านาน

 

นอกจากนั้นท่านสามารถสืบค้นข้อมูลยา ที่ท่านได้รับอยู่ ได้จากเว็บไซด์ yaandyou.net

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ปรึกษาแพทย์และเภสัชกร

Updated 15 ตุลาคม 2561