MMR Vaccine (วัคซีนรวมป้องกันโรคหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน)

 วัคซีน  โรคติดเชื้อ และ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 

 

ทำไมต้องได้รับวัคซีนนี้

โรคหัด (Measles) เกิดจากเชื้อไวรัส (measles virus) ทำให้เกิดไข้ ออกผื่น ตาแดง ซึ่งอาจมีโรคแทรกซ้อนและนำไปสู่การเสียชีวิตจากโรคแทรกซ้อนทางปอดและสมองได้ สามารถติดต่อได้ทางระบบทางเดินหายใจของผู้ป่วย ในประเทศไทยพบการระบาดของโรคหัดเกิดขึ้นในสถานที่ที่มีการรวมกลุ่มของคน ได้แก่ โรงเรียน สถานสงเคราะห์เด็ก เรือนจำและโรงงาน ซึ่งพบการระบาดในเด็กที่มีอายุน้อยกว่า 5 ปี

โรคคางทูม (Mumps) เกิดจากเชื้อไวรัส mumps ทำให้เกิดอาการต่อมน้ำลายอักเสบ หรืออาจพบภาวะแทรกซ้อน เช่น โรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ ต่อมทัยรอยด์อักเสบ กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ ตับอ่อนอักเสบ และอาการอักเสบของระบบประสาท ทั้งนี้พบการระบาดสูงสุดในผู้ป่วยอายุ 5-9 ปี รองลงมาคือกลุ่มอายุ 0-4 ปี

โรคหัดเยอรมัน (Rubella) เกิดจากเชื้อไวรัส rubella virus ทำให้เกิดผื่นเม็ดละเอียดสีชมพู ซึ่งปรากฎที่ใบหน้าก่อนและขึ้นที่คอ ไล่ลงมาตามลำตัวและแขนขา โดยหากหญิงตั้งครรภ์เกิดการติดเชื้อหัดเยอรมัน จะทำให้เกิดการติดเชื้อของทารก และอาจนำสู่กลุ่มความพิการแต่กำเนิดของทารกได้ สำหรับการระบาดของโรคหัดเยอรมัน มักพบการระบาดตามโรงเรียนประจำ สถานเลี้ยงเด็ก และค่ายทหาร โดยพบการระบาดสูงสุดในกลุ่มอายุ 0-4 ปี

ในช่วงที่ผ่านพบอุบัติการณ์ในการเกิดโรคหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน ซึ่งเป็นโรคที่เกิดในมนุษย์และนำไปสู่อัตราการเสียชีวิตลงได้ อย่างไรก็ตามในช่วงที่ผ่านมาได้มีการแนะนำให้ฉีดวัคซีนรวมป้องกันโรคหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน เพื่อป้องกันการเกิดโรค จึงทำให้อุบัติการณ์ในการเกิดโรคหัด-คางทูม-หัดเยอรมันและอัตราการเสียชีวิตลดลง สำหรับ MMR Vaccine (วัคซีนรวมป้องกันโรคหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน) เป็นวัคซีนจำเป็นที่ต้องให้กับเด็กปกติทุกคนที่ไม่มีข้อห้ามการใช้ หากมีข้อสงสัยควรสอบถามแพทย์หรือเภสัชกร

ชนิดของวัคซีนในประเทศไทย

     MMR (Measles- Mumps- Rubella) เป็นวัคซีนรวมที่ประกอบด้วยวัคซีนหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน เป็นวัคซีนมีชีวิตอ่อนฤทธิ์ ชนิดผงแห้ง ซึ่งต้องผสมในน้ำยาละลาย โดยทุกบริษัทจะมีการใช้ยาปฏิชีวนะนีโอมัยซิน (neomycin) เป็นส่วนผสมในยาเสมอ ในประเทศไทยมีวัคซีนรวมที่ประกอบด้วยวัคซีนหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน หลายบริษัทและหลายสายพันธุ์  การเลือกชนิดวัคซีนขึ้นกับดุลยพินิจของแพทย์ หากมีข้อสงสัยควรสอบถามแพทย์หรือเภสัชกร

การฉีดวัคซีนโรคหัด ขัดต่อหลักศาสนาอิสลามหรือไม่

การฉีดวัคซีนไม่ขัดต่อหลักศาสนาอิสลาม ชาวมุสลิมสามารถให้ได้ ตามคำวินิจฉัย (ฟัตวา) ของจุฬาราชมนตรี เพื่อป้องกันและรักษาร่างกายไว้ ดังนี้ "วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอและโรคอื่นๆ ทั้งชนิดรับประทานและฉีดสามารถป้องกันและลดอัตราการเป็นโรคโปลิโอและโรคอื่นๆ ในเด็กได้ และสภานิติศาสตร์อิสลามนานาชาติ โดยองค์การที่ประชุมอิสลาม ได้รณรงค์และส่งเสริมให้ประเทศสมาชิก ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ความพยายามในการกำจัดโรคโปลิโอและโรคอื่นๆให้หมดสิ้นไป ดังนั้นจึงเป็นภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของพ่อแม่ผู้ปกครองในการนำลูกหลานของตนไปรับวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอและโรคอื่นๆ ณ หน่วยงานที่เกียวข้อง เพื่อป้องกันและรักษาไว้ซึ่งความสมบูรณ์ของร่างกายที่อัลลอฮ์ทรงประทานให้"

นอกจากนั้น วัคซีนได้ผ่านขบวนการที่มาตรฐาน สะอาด ศึกษาประสิทธิภาพและความปลอดภัยก่อนถึงประชาชน ดังนั้นจากตามคำวินิจฉัยของจุฬาราชมนตรี แสดงให้เห็นว่าเด็กทุกรายควรได้รับการป้องกันด้วยการฉีดวัคซีน มิฉะนั้นอาจจะอันตรายเกิดโรคแทรกซ้อนและนำไปสู่การเสียชีวิตได้ อยากให้ทุกคนปลอดภัยและห่างไกลจากโรคหัด พ่อแม่ผู้ปกครองมาฉีดบุตรหลานมาฉีดวัคซีนโรคหัด และวัคซีนทุกชนิดตามแผนการรักษากันเถอะค่ะ

เอกสารอ้างอิง

  1. คำวินิจฉัย (ฟัตวา) จุฬาราชมนตรี ที่ 06/2556 เรื่อง การให้วัคซีนเพื่อป้องกันโรคโปลิโอและโรคอื่น ๆ

  2. Vaccines and porcine gelatin. Public Health England, updated August 2015. [cited October 15, 2018].  Available at: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/460069/8584-Vaccines-porcine-gelatine-2015-2P-A4-04-web.pdf

  3. Priorix®. Package insert. [cited October 15, 2018].  Available at: https://ca.gsk.com/media/591220/priorix.pdf

  4. ProQuad®. Package insert [cited October 15, 2018]. Available at: https://www.fda.gov/downloads/BiologicsBloodVaccines/Vaccines/ApprovedProducts/UCM123793.pdf

  5. M-M-R II®. Package insert [cited October 15, 2018]. Available at: https://www.fda.gov/downloads/BiologicsBloodVaccines/UCM123789.pdf