High-density Lipoprotein Cholesterol (ไขมันเอชดีแอล)

 อื่นๆ 

High-density Lipoprotein Cholesterol

ชื่ออื่นๆ HDL, HDL-C

ค่าทางห้องปฏิบัติการนี้คืออะไร

HDL (High-Density Lipoprotein) เป็นไขมันตัวดีหนึ่งในร่างกาย ทำหน้าที่เป็นตัวนำพาไขมันคลอเลสเตอรอล (cholesterol) จากส่วนต่างๆของร่างกายที่ไม่ได้ใช้ไปกำจัดที่ตับ โดยปกติในเลือดจะมี HDL ในระดับปกติอยู่แล้ว แต่หากร่างกายมี HDL ปริมาณต่ำ จะทำให้การนำไขมันคลอเลสเตอรอลในร่างกายโดยเฉพาะที่เกาะผนังหลอดเลือดยังคงอยู่จนในที่สุดอุดตันหลอดเลือด ซึ่งจะมีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคหลอดเลือดแดงตีบแข็ง โรคหัวใจ และเพิ่มความเสี่ยงต่ออัตราการเสียชีวิตจากอาการเจ็บหน้าอกหรือหลอดเลือดสมองตีบ/แตก (stroke)

การตรวจระดับไขมันดีในเลือด (HDL) เป็นการตรวจระดับไขมันในเลือด เพื่อทำนายความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดของแต่ละบุคคลและช่วยตัดสินใจในการรักษา
ทำไมต้องตรวจค่าทางห้องปฏิบัติการนี้

การตรวจ HDL ใช้สำหรับ

ทั้งนี้หากแบ่งตามกลุ่มอายุ แนะนำให้มีการคัดกรองความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจ แบ่งตามกลุ่มผู้ป่วย ดังนี้

 

 

สิ่งที่ต้องแจ้งแพทย์ก่อนตรวจค่าทางห้องปฏิบัติการ

· กรุณาแจ้งแพทย์หากท่านได้รับยา สมุนไพร หรือวิตามินใดๆ อยู่ ซึ่งอาจจะส่งผลต่อการแปลผลทางห้องปฏิบัติการได้

· กรุณาแจ้งแพทย์ หากท่านได้รับการตรวจไทรอยด์หรือกระดูกด้วยสารที่มีรังสี ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา

· กรุณาแจ้งแพทย์ หากท่านมีภาวะไทรอยด์ในเลือดต่ำ/สูง โรคเบาหวาน โรคไต โรคตับ (เช่น ตับแข็ง หรือตับอักเสบ) หรือขาดสารอาหาร เป็นต้น

· กรุณาแจ้งแพทย์ หากท่านมีการติดเชื้อ เจ็บป่วยเฉียบพลัน ได้รับการผ่าตัดหรือเกิดอุบัติเหตุ เนื่องจากอาจส่งผลต่อการแปลผลทางห้องปฏิบัติการได้

· ตั้งครรภ์หรือกำลังตั้งครรภ์

แปลผลอย่างไร

1. เด็ก/วัยรุ่น (อายุไม่เกิน 19 ปี) และ ผู้ใหญ่ (อายุ 19-40 ปี)

ลำดับ

ค่าทางห้องปฏิบัติการ

ค่าปกติ

เด็ก/วัยรุ่น (อายุไม่เกิน 19 ปี) และ ผู้ใหญ่ (อายุ 19-40 ปี)

หน่วย mg/dl*

(มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร)

หน่วย mmol/l**

(มิลลิโมลต่อลิตร)

 

HDL

 

 

1

ปกติ

< 45 mg/dl

(มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร)

< 1.17 mmol/l

(มิลลิโมลต่อลิตร)

2

เริ่มสูง

40-45 mg/dl

(มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร)

1.04-1.17 mmol/l

(มิลลิโมลต่อลิตร)

3

ความเสี่ยงสูง

< 40 mg/dl

(มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร)

< 1.04 mmol/l

(มิลลิโมลต่อลิตร)

2. ผู้ใหญ่

ลำดับ

ค่าทางห้องปฏิบัติการ

ค่าปกติ

ชาย

ค่าปกติ

หญิง

หน่วย mg/dl*

(มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร)

หน่วย mmol/l**

(มิลลิโมลต่อลิตร)

หน่วย mg/dl*

(มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร)

หน่วย mmol/l**

(มิลลิโมลต่อลิตร)

 

HDL

 

 

 

 

1

ปกติ

< 60 mg/dl

(มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร)

< 1.55 mmol/l

(มิลลิโมลต่อลิตร)

< 60 mg/dl

(มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร)

< 1.55 mmol/l

(มิลลิโมลต่อลิตร)

2

เริ่มสูง

40-50 mg/dl

(มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร)

1.00-1.30 mmol/l

(มิลลิโมลต่อลิตร)

50-59 mg/dl

(มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร)

1.30-1.50 mmol/l

(มิลลิโมลต่อลิตร)

3

ความเสี่ยงสูง

< 40 mg/dl

(มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร)

< 1.00 mmol/l

(มิลลิโมลต่อลิตร)

< 50 mg/dl

(มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร)

< 1.30 mmol/l

(มิลลิโมลต่อลิตร)

* หน่วย mg/dl เป็นหน่วยแบบ Conventional Units เป็นหน่วยที่ใช้รายงานผลทางห้องปฏิบัติการของประเทศสหรัฐอเมริกา

** หน่วย mmol/L เป็นหน่วยแบบ SI (International System of Units) เป็นระบบการรายงานผลทางห้องปฏิบัติการระหว่างประเทศ

หมายเหตุ

1. หากมีใบรายงานแสดงผลเลือด (ถ้ามี) ให้ยืดตามค่าที่ระบุนั้นเป็นหลัก

2. หากมีข้อสงสัยควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

3. การตรวจ HDL ร่วมกับการตรวจไขมันตัวอื่นๆ ควรงดอาหารก่อนตรวจ 9-12 ชั่วโมง (สามารถดื่มน้ำได้ตามปกติ)

4. แนวทางการในการรักษา เพื่อให้ค่า HDL ถึงเป้าหมาย เช่น การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยเพิ่มการออกกำลังกายและลดปัจจัยเสี่ยง เป็นต้น

 

ค่าทางห้องปฏิบัติการ

ค่าต่ำกว่าปกติ

ค่าสูงกว่าปกติ

HDL

  • มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ
  • ใช้ยาบางชนิดอยู่ เช่น Androgens, Progestin หรือยาอื่นๆ เป็นต้น
  • มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคน้อย

 

ข้อควรทราบ

เอกสารอ้างอิง

  1. HDL Cholesterol. Lab Tests Online. American Association for Clinical Chemistry (AACC). Last modified: July 18, 2016. [cited in 22 January 2017]. Available from https://labtestsonline.org/understanding/analytes/hdl/tab/test
  2. Cholesterol and Triglycerides Tests. WebMD. Medical Reference from Healthwise. Last Updated: May 26, 2015. [cited in 22 January 2017]. Available from http://www.webmd.com/cholesterol-management/cholesterol-and-triglycerides-tests

3. HDL. Suphannika Prateepjarassaeng. Last modified: January 25, 2012. [cited in 22 January 2017]. Available from http://www.yaandyou.net/content-view.php?conid=540

 

ผู้เรียบเรียง: ภญ.ปานรดา นวลโสภาภณ

วันที่เรียบเรียง 24 มกราคม 2560