Total Cholesterol (คลอเลสเตอรอล)

 อื่นๆ 

Total Cholesterol

ค่าทางห้องปฏิบัติการนี้คืออะไร

Cholesterol (คลอเลสเตอรอล) เป็นสารตัวหนึ่งในร่างกายที่เป็นส่วนประกอบของเซลล์และผลิตฮอร์โมน โดยระดับ Cholesterol ที่สูงจะมีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคหลอดเลือดแดงตีบแข็ง โรคหัวใจ และเพิ่มความเสี่ยงต่ออัตราการเสียชีวิตจากอาการเจ็บหน้าอกหรือหลอดเลือดสมองตีบ/แตก (stroke)

Total Cholesterol เป็นการตรวจระดับไขมันในเลือด เพื่อทำนายความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดของแต่ละบุคคลและช่วยตัดสินใจในการรักษา

ทำไมต้องตรวจค่าทางห้องปฏิบัติการนี้

การตรวจ Total Cholesterol ใช้สำหรับ

ทั้งนี้หากแบ่งตามกลุ่มอายุ แนะนำให้มีการคัดกรองความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจ แบ่งตามกลุ่มผู้ป่วย ดังนี้

สิ่งที่ต้องแจ้งแพทย์ก่อนตรวจค่าทางห้องปฏิบัติการ

· กรุณาแจ้งแพทย์หากท่านได้รับยา (เช่น ยาขับปัสสาวะ ยาสเตียรอยด์ ฮอร์โมนเพศชาย ยาคุมกำเนิด ยาปฏิชีวนะ เป็นต้น) สมุนไพร หรือวิตามินใดๆ (เช่น วิตามินบี 3 เป็นต้น) อยู่ ซึ่งอาจจะส่งผลต่อการแปลผลทางห้องปฏิบัติการได้

· กรุณาแจ้งแพทย์ หากท่านได้รับการตรวจไทรอยด์หรือกระดูกด้วยสารที่มีรังสี ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา

· กรุณาแจ้งแพทย์ หากท่านมีภาวะไทรอยด์ในเลือดต่ำ/สูง โรคเบาหวาน โรคไต โรคตับ (เช่น ตับแข็ง หรือตับอักเสบ) หรือขาดสารอาหาร เป็นต้น

· กรุณาแจ้งแพทย์ หากท่านมีการติดเชื้อ เจ็บป่วยเฉียบพลัน ได้รับการผ่าตัดหรือเกิดอุบัติเหตุ เนื่องจากอาจส่งผลต่อการแปลผลทางห้องปฏิบัติการได้

· ตั้งครรภ์หรือกำลังตั้งครรภ์

แปลผลอย่างไร

1. เด็กและวัยรุ่น (อายุไม่เกิน 19 ปี)

ลำดับ

ค่าทางห้องปฏิบัติการ

ค่าปกติ

เด็กและวัยรุ่น (อายุไม่เกิน 19 ปี)

หน่วย mg/dl

(มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร)*

หน่วย mmol/l

(มิลลิโมลต่อลิตร)**

 

Total Cholesterol

 

 

1

ปกติ

< 170 mg/dl

(มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร)

< 4.40 mmol/l

(มิลลิโมลต่อลิตร)

2

เริ่มสูง

170-199 mg/dl

(มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร)

4.40-5.16 mmol/l

(มิลลิโมลต่อลิตร)

3

ความเสี่ยงสูง

> 200 mg/dl

(มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร)

> 5.17 mmol/l

(มิลลิโมลต่อลิตร)

 

2. ผู้ใหญ่

 

ลำดับ

ค่าทางห้องปฏิบัติการ

ค่าปกติ

(อายุมากกว่า 19-40 ปี)

การแปลผลขึ้นกับหน่วยวัด ดังต่อไปนี้

ค่าปกติ

(ผู้ใหญ่)

การแปลผลขึ้นกับหน่วยวัด ดังต่อไปนี้

หน่วย mg/dl

(มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร)*

หน่วย mmol/l

(มิลลิโมลต่อลิตร)**

หน่วย mg/dl

(มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร)*

หน่วย mmol/l

(มิลลิโมลต่อลิตร)**

 

Total Cholesterol

 

 

 

 

1

ปกติ 4

< 190 mg/dl

(มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร)

< 4.92 mmol/l

(มิลลิโมลต่อลิตร)

< 200 mg/dl

(มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร)

< 5.18 mmol/l

(มิลลิโมลต่อลิตร)

2

เริ่มสูง5

190-224 mg/dl

(มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร)

4.92-5.80 mmol/l

(มิลลิโมลต่อลิตร)

200-239 mg/dl

(มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร)

5.18-6.18mmol/l

(มิลลิโมลต่อลิตร)

3

ความเสี่ยงสูง6

> 225 mg/dl

(มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร)

> 5.82 mmol/l

(มิลลิโมลต่อลิตร)

> 240 mg/dl

(มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร)

> 6.22 mmol/l

(มิลลิโมลต่อลิตร)

* หน่วย mg/dl เป็นหน่วยแบบ Conventional Units เป็นหน่วยที่ใช้รายงานผลทางห้องปฏิบัติการของประเทศสหรัฐอเมริกา

** หน่วย mmol/L เป็นหน่วยแบบ SI (International System of Units) เป็นระบบการรายงานผลทางห้องปฏิบัติการระหว่างประเทศ

 

หมายเหตุ

1. หากมีใบรายงานแสดงผลเลือด (ถ้ามี) ให้ยืดตามค่าที่ระบุนั้นเป็นหลัก

2. หากมีข้อสงสัยควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

3. การตรวจ Total Cholesterol ควรงดอาหารก่อนตรวจ 9-12 ชั่วโมง (สามารถดื่มน้ำได้ตามปกติ)

4. มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจน้อย

5. เริ่มมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ แพทย์อาจตรวจค่าไขมันตัวอื่นๆ ร่วมด้วย เช่น LDL, HDL เป็นต้น เพื่อหาสาเหตุและเลือกการรักษาที่เหมาะสม เช่น การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เป็นต้น

6. มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ แพทย์อาจตรวจค่าไขมันตัวอื่นๆ ร่วมด้วย เช่น LDL, HDL เป็นต้น เพื่อหาสาเหตุและเลือกการรักษาที่เหมาะสม เช่น การเริ่มให้ยาลดไขมัน เป็นต้น

 

 

ค่าทางห้องปฏิบัติการ

ค่าต่ำกว่าปกติ

ค่าสูงกว่าปกติ

Total Cholesterol

 • ภาวะทุพโภชนาการ (malnutrition)
 • อาจมีเซลล์ตับตายเฉพาะส่วน
 • อาจเกิดจากสภาวะต่อมไทรอยด์ทำงานเกิน (Hyperthyroidism)

 

 • มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ
 • อาจกำลังเกิดโรคตับอักเสบ (Hepatitis)
 • อาจกำลังเกิดปัญหาท่อในถุงน้ำดีอุดตัน
 • อาจเกิดสภาวะโรคไต (Nephrotic syndrome)
 • อาจเกิดสภาวะดีซ่านจากถุงน้ำดีอุดตัน (Obstructive jaundice)
 • อาจเกิดจากโรคตับอ่อนอักเสบ

ข้อควรทราบ

เอกสารอ้างอิง

 1. Cholesterol. Lab Tests Online. American Association for Clinical Chemistry (AACC). Last modified: July 18, 2015. [cited in 22 January 2017]. Available from https://labtestsonline.org/understanding/analytes/cholesterol/tab/test/
 2. Cholesterol and Triglycerides Tests. WebMD. Medical Reference from Healthwise. Last Updated: May 26, 2015. [cited in 22 January 2017]. Available from http://www.webmd.com/cholesterol-management/cholesterol-and-triglycerides-tests

3. Understanding Cholesterol Numbers. WebMD. Medical Reference from Healthwise. Last Updated: July 21, 2016. [cited in 22 January 2017]. Available from http://www.webmd.com/cholesterol-management/guide/understanding

4. Total cholesterol. Suphannika Prateepjarassaeng. Last modified: July 11, 2012. [cited in 22 January 2017]. Available from http://www.yaandyou.net/content-view.php?conid=539

 

ผู้เรียบเรียง: ภญ.ปานรดา นวลโสภาภณ

วันที่เรียบเรียง 24 มกราคม 2560