ทำอาหารเช้าให้ลูกไปโรงเรียน

 บทความโภชนาการ 

รศ. ดร. ประไพศรี ศิริจักรวาล

สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล

ในวันหนึ่งๆ ลูกควรได้รับอาหารให้ครบ 5 หมู่ มีความหลากหลาย ปริมาณเพียงพอเหมาะสมกับอายุของลูก เช่น ลูกวัย 1 – 3 ขวบ ควรได้รับข้าวหรืออาหารประเภทแป้งอย่างอื่นๆ วันละ 3 – 4 ทัพพีเมื่อโตขึ้นอีกหน่อยในช่วง 3 – 5 ปี ก็ควรเพิ่มเป็นวันละ 4 – 5 ทัพพี เนื้อสัตว์ก็เช่นเดียวกัน เด็กเล็กควรได้รับวันละอย่างน้อย 3 ช้อนกินข้าว โตขึ้นมาหน่อยก็ควรได้รับ 4 – 5 ช้อนกินข้าวต่อวัน นอกจากนี้อาหารประจำที่ควรได้รับทุกวันคือ ไข่วันละ 1 ฟอง และนมวันละ 2 – 3 แก้ว…

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดทั้งหมด...

http://www.inmu.mahidol.ac.th/th/knowledge/view.php?id=196