วิธีหยอดตาที่ถูกต้อง

 วิธีใช้ยา และยารูปแบบพิเศษ  ห้องรอบรู้เรื่องยา 

คุณสามารถรับชมภาพแบบเต็มจอภาพได้ โดยการ Double Click ที่หน้าจอวีดีโอ