อาหารสำหรับผู้ป่วยในช่วงภัยพิบัติ

 บทความโภชนาการ 

อาหารสำหรับผู้ป่วยในช่วงภัยพิบัติ

ผศ.ดร.ชนิดา ปโชติการ

สถาบันโภชนาการ มหิดล

ในช่วงที่มีภัยพิบัติผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โดยเฉพาะผู้ที่มีโรคไตควรระมัดระวังเรื่องอาหารเป็นพิเศษ แม้นว่าในขณะนี้ท่านอาจจะไม่มีทางเลือกในการรับประทานมากนัก แต่จริงๆแล้ว ท่านสามารถเลือกรับประทานให้เหมาะกับโรคของท่านได้ง่ายๆดังนี้  ในผู้ที่มีความดันโลหิตสูง……คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดทั้งหมด...