มัสมั่นไก่ราดข้าว

 บทความโภชนาการ 

มัสมั่นไก่ราดข้าว

ผศ.ดร.สมเกียรติ โกศัลวัฒน์

สถาบันโภชนาการ ม.มหิดล

“มัสมั่นแกงแก้วตา หอมยี่หร่า รสร้อนแรง ชายใดได้กลืนแกง แรงอยากได้ใฝ่ฝันหา” นั่นเป็นส่วนหนึ่งของวรรณคดีของไทยที่บรรยายเกี่ยวกับแกงมัสมั่นของไทยในอดีตเอาไว้ แสดงให้เห็นว่ามัสมั่นเป็นอาหารไทยที่มีเสน่ห์อย่างมากในเรื่องของรสชาติความหอมหวลของเครื่องเทศที่ใส่แล้วทำหนุ่มๆลุ่มหลงเสน่ห์ปลายจวักได้ ในปัจจุบันแกงมัสมั่นก็ยังเป็นอาหารที่ได้รับความนิยมเหมือนในอดีต ดังจะเห็นได้จากงานทำบุญงานเลี้ยงสังสรรค์ มักจะมีแกงมัสมั่นเป็นอาหารในงานอยู่เสมอตามร้านอาหารร้านขายข้าวราดแกง ก็มักจะมีแกงมัสมั่นไว้บริการเช่นกัน บ้างก็ทำเป็นแกงมัสมั่นหมู มัสมั่นเนื้อ หรือมัสมั่นไก่ มัสมั่นหมูและไก่จะได้รับความนิยมมากกว่ามัสมั่นเนื้อ คงเป็นเพราะว่าผู้คนนิยมกินเนื้อวัวลดลงไป ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้นว่า...คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดทั้งหมด...