มวย ความหวังเหรียญทองของคนไทย

 บทความโภชนาการ 

มวย ความหัวงเหรียญทองของคนไทย

รศ.ดร.กัลยา  กิจบุญชู

สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล

นักมวยเริ่มเข้าค่ายเก็บตัว มีโปรแกรมการฝึกซ้อมตามที่โค้ชจัดไว้ให้ การกินอาหารอาจจะมีการจัดหามาให้หรือต้องดูแลตนเอง ยิ่งซ้อมนานวันเข้าเกิดอาการเหนื่อยอ่อนและเพลีย เนื่องมาจากการซ้อมหนักใช้พลังงานมาก การกินอาหารที่ให้พลังงานจึงจำเป็น โดยเน้นอาหารคาร์โบไฮเดรท ซึ่งถ้าได้รับไม่พอส่งผลให้นักมวยอ่อนเพลีย และไม่ค่อยมีแรงซ้อม ฟื้นตัวช้า แนวทางแก้ไข…คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดทั้งหมด...