ฟุตบอล...กีฬายอดฮิตติดอันดับของคนไทย

 บทความโภชนาการ 

ฟุตบอล...กีฬายอดฮิตติดอันดับของคนไทย

รศ.ดร.กัลยา  กิจบุญชู

สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล

กีฬาฟุตบอล เป็นกีฬาที่ใช้พลังงานมาก เคยมีการจับระยะทางที่นักฟุตบอลวิ่งไปมาในสนามของแต่ละแมทช์การแข่งขัน พบว่านักฟุตบอลชายใช้พลังงานสูงถึง 70% ของความสามารถสูงสุดในการใช้ออกซิเจน วิ่งระยะทางทั้งหมดประมาณ 11 กิโลเมตร ใช้พลังงาน ประมาณ 5.7 เมกกะจูล (1,360 กิโลแคลอรี) ขณะที่นักฟุตบอลหญิงวิ่งระยะทาง 8.5 กิโลเมตร พลังงานที่ใช้กว่า 90% เป็นแบบแอโรบิก ส่วนการใช้พลังงานอย่างรวดเร็ว (แอนแอโรบิก) นั้นมีความสำคัญมากเช่นกัน โดยที่ปริมาณแลคเตตของนักฟุตบอลชายประมาณ 3-9 มิลลิโมล (คนปรกติค่าจะสูงกว่า 10 มิลลิโมล) จึงไม่น่าแปลกใจว่า…คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดทั้งหมด...