บริโภคนมหรือโยเกิร์ตเป็นประจำ

 บทความโภชนาการ 

บริโภคนมหรือโยเกิร์ตเป็นประจำ
เอื้อประโยชน์ต่อการสร้างภูมิคุ้มกันโรค

รศ.ดร.เอมอร วสันตวิสุทธิ์

       สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล

นมและผลิตภัณฑ์นมต่างๆ เช่น โยเกิร์ตเป็นอาหารที่มีคุณค่าของสารอาหารหลายชนิดโดยเฉพาะโปรตีนคุณภาพดี วิตามินเอ และวิตามินดี ธาตุแคลเซียมและฟอสฟอรัสที่ช่วยเสริมที่ช่วยเสริมการเจริญเติบโตและความแข็งแกร่งของกระดูกและฟัน ปัจจุบันเด็กและวัยรุ่นไทยนิยมบริโภคนมและผลิตภณัฑน์นมมากขึ้น สำหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องการย่อยน้ำตาลแลคโตสในนมทำให้ดื่มนมแล้วไม่สบายท้อง ก็สามารถเลือกบริโภคนมเปรี้ยวหรือโยเกิร์ตแทนนมสดได้ เพราะเชื้อจุลินทรีย์ ในนมเปรี้ยวหรือโยเกิร์ตจะช่วยย่อยนํ้าตาลแลคโตสบางส่วน การศึกษาในกลุ่มผู้สูงอายุและทหารเกณฑ์ที่ประเทศฝรั่งเศส พบว่า ...คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดทั้งหมด...