นมข้นหวานกับคำเตือนจาก อย.

 บทความโภชนาการ 

นมข้นหวานกับคำเตือนจาก อย.

รศ.ดร.แก้ว กังสดาลอำไพ

สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล

ในประเด็นนี้ผู้อ่านอย่าเพิ่งตกใจว่าทำไม จึงแยกนมข้นหวานแปลงไขมันออกมาทั้งนี้เพราะนมข้นหวานทุกชนิดนั้นเป็นนมแปลงไขมัน ซึ่งแต่เดิมนั้นมีการควบคุมแบบรวม ๆ ว่านมที่แปลงไขมันซึ่งบางชนิดเป็นนมผงนั้นจะต้องติดฉลาก ห้ามใช้เลี้ยงทารก (ผู้อ่านเมื่อจะซื้อนมผงนั้นต้องอ่านฉลากก่อนว่าเป็นนมแปลงไขมันหรือไม่ เพราะนมผงบางชนิดราคาถูกกว่าคนอื่นเขาเนื่องจากใช้นํ้ามันปาล์มใส่ลงไปแทนไขมันเนย) การที่แยกนมข้นหวานแปลงไขมันออกมานั้นก็เพื่อจะควบคุมให้เข้มข้นขึ้นดังจะอธิบายด้วยข้อสรุปจากการประชุมต่อไปนี้...คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดทั้งหมด...