เครื่องดื่มข้าวสำเร็จรูปสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน

 บทความโภชนาการ 

เครื่องดื่มข้าวสำเร็จรูปสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน

ผศ.ดร.พรรัตน์ สินชัยพานิช

สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรัตน์ สินชัยพานิช อาจารย์สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยถึง “การพัฒนาเครื่องดื่มข้าวสำเร็จรูปสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน”ว่า ปัจจุบันผู้ป่วยโรคเบาหวานในประเทศไทยมีจำนวนเพิ่มขึ้น และผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานในท้องตลาดมีราคาสูง เนื่องจากผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่นำเข้าจากต่างประเทศ ประกอบกับผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีจำหน่ายในท้องตลาดยังไม่มีความหลากหลาย เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดลจึงคิดค้นผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานขึ้น โดยดำเนินการต่อยอดจากโครงการบูรณาการข้าวฯที่ได้มีการพัฒนาสายพันธุ์ข้าวด้วยวิธีการผสมทางธรรมชาติให้ได้พันธุ์ข้าวที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง ซึ่งดำเนินการวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ...คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดทั้งหมด...