ข้าวขาหมู

 บทความโภชนาการ 

ข้าวขาหมู: ภาพจาก http://www.facebook.com/iammockข้าวขาหมู

รศ.ดร.พงศธร สังข์เผือก

สถาบันโภชนาการ ม.มหิดล

ข้าวจานนี้แม้กินเพียง1จานก็จะให้พลังงาน 500 แคลอรีอาจน้อยไปนิดแต่ถ้ากินถึง 2 จานจะมากเกิน 1 ใน 3 ของ 2,000 แคลอรีสารอาหารโปรตีนที่ได้รับใน1จานมีปริมาณสูง 20 กรัมนับว่าพอสำหรับคนวัยทำงานใน1มื้อทีเดียวมีไขมันมากไปนิดคือ 20.6 กรัม คิดเป็นร้อยละ 37 ของพลังงานทั้งหมด คนที่ต้องการลดไขมันหรือลดนํ้าหนักควรหลีกเลี่ยงนอกจากไขมันสูงแล้วยังเป็นไขมันจากสัตว์ทำให้กรดไขมันที่ได้เป็นชนิดอิ่มตัวเป็นส่วนมากมีโอกาสเสี่ยงที่ไขมันจะไปพอกตามหลอดเลือดเกิดโรคเส้นเลือดตีบตันได้บ้าง ดังนั้น...คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดทั้งหมด...