เกณฑ์อาหารว่าง-สีสัญญาณไฟจราจร

 บทความโภชนาการ 

คัพเค้ก: ภาพจาก http://www.facebook.com/iammockเกณฑ์อาหารว่าง-สีสัญญาณไฟจราจร

รศ.ดร. ประไพศรี ศิริจักรวาล

สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล

การให้สีสัญลักษณ์ทางโภชนาการ เป็นการให้ข้อมูลปริมาณสารอาหารและพลังงานกับผู้บริโภคในการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารให้เหมาะสมกับสุขภาพของตนเอง โดยสามารถเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนด เป็นการแปลงตัวเลขในกรอบข้อมูลโภชนาการให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น ทำให้ผู้บริโภคสามารถตัดสินใจได้ถูกต้อง สัญลักษณ์โภชนาการที่มีสีเขียว เหลือง แดง ไม่ได้แสดงว่าอาหารนั้นรับประทานได้หรือไม่ได้หรืออาหารนั้นมีอันตราย

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดทั้งหมด...