ข้าวราดผัดผักบุ้งไฟแดงไข่ดาว

 บทความโภชนาการ 

ผักบุ้งไฟแดง: ภาพจาก http://www.facebook.com/iammockข้าวราดผัดผักบุ้งไฟแดงไข่ดาว

ผศ.ดร.สมเกียรติ โกศัลวัฒน์

สถาบันโภชนาการ ม.มหิดล

ในฉบับนี้จะขอนำเสนอคุณค่าโภชนาการของอาหารจานเดียว คือ ข้าวราดผัดผักบุ้งไฟแดง ไข่ดาว ซึ่งปริมาณต่อหนึ่งจานมีนํ้าหนักประมาณ 340 กรัม หรือประมาณ 3 ขีดครึ่งก็เป็นปริมาณ เพียงพอที่ทำให้คนทั่วไปอิ่มสำหรับหนึ่งมื้อปริมาณพลังงานที่ได้ 441 กิโลแคลอรี่ ถือว่าจัดอยู่ในปริมาณปานกลางไปทางค่อนข้างมาก ส่วนปริมาณโปรตีนก็ได้ 13 กรัมคิดเป็นร้อยละ 26 ของปริมาณโปรตีนที่แนะนำให้บริโภคประจำวัน ปริมาณโปรตีนถือว่าอยู่ในระดับที่พอดี ดังนั้นถ้าท่านสั่งผัดผักใส่เนื้อสัตว์ก็เป็นการเพิ่มโปรตีนเข้ามาอีก ก็อาจจะกินโปรตีนมากไปในมื้อนี้ ส่วนปริมาณไขมันมีอยู่ประมาณ 21 กรัมคิดเป็นร้อยละ 32 ของปริมาณไขมันทึ่แนะนำให้บริโภคประจำวัน ไขมันจะดูเยอะไปเล็กน้อย ...คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดทั้งหมด...