ก๋วยเตี๋ยวเส้นหมี่ลูกชิ้นเนื้อวัว

 บทความโภชนาการ 

ก๋วยเตี๋ยวเส้นหมี่ลูกชิ้นเนื้อวัว

ผศ.ดร.สมเกียรติ โกศัลวัฒน์

สถาบันโภชนาการ ม.มหิดล

ถ้าจะประเมินคุณค่าทางโภชนาการของก๋วยเตี๋ยวเส้นหมี่นํ้าลูกชิ้นเนื้อวัวชามนี้คงบอกได้ว่าเป็นอาหารไขมันน้อยเพียง4 กรัม คิดเป็นร้อยละ 6 ของปริมาณไขมันที่แนะนำให้บริโภคประจำวัน ส่วนปริมาณโปรตีนที่มีอยู่ 12.2 กรัม ก็ถือว่าพอเหมาะต่อการกินอาหารหนึ่งมื้อ คิดเป็นร้อยละ 24 ของปริมาณโปรตีนที่แนะนำ ให้บริโภคประจำวัน เมื่อคิดเป็นพลังงานโดยรวมทั้งหมดจากคาร์โบไฮเดรต โปรตีน และไขมันแล้วก๋วยเตี๋ยวชามนี้ให้พลังงานเพียง 226 กิโลแคลอรี่ เพราะฉะนั้นผู้ที่ต้องการควบคุมนํ้าหนัก ถ้ากินเพียงหนึ่งชามก็จะได้ไขมันและพลังงานไม่มาก จะช่วยควบคุมนํ้าหนักได้...คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดทั้งหมด...