ก๋วยเตี๋ยวเนื้อสับ

 บทความโภชนาการ 

ก๋วยเตี๋ยวเนื้อสับ

ผศ.ดร.สมเกียรติ โกศัลวัฒน์

สถาบันโภชนาการ ม.มหิดล

คุณค่าทางโภชนาการของก๋วยเตี๋ยวเนื้อสับในด้านปริมาณพลังงาน โปรตีนและไขมันมีความใกล้เคียงกับก๋วยเตี๋ยวราดหน้าหมูมาก คือ ในหนึ่งจาน จะมีพลังงานอยู่ 417 กิโลแคลอรี่ (ดูตารางข้างบน

ประกอบ) ซึ่งผมเคยนำเสนอก๋วยเตี๋ยวราดหน้าหมูไปแล้วในหมอชาวบ้านฉบับก่อนๆ ให้พลังงาน 397 กิโล

แคลอรี่ จะเห็นว่าให้พลังงานเกือบเท่ากัน...คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดทั้งหมด...