ข้าวไข่พะโล้

 บทความโภชนาการ 

ข้าวไข่พะโล้

ผศ.ดร.สมเกียรติ โกศัลวัฒน์

สถาบันโภชนาการ ม.มหิดล

ข้าวไข่พะโล้หนึ่งจานหนักประมาณ 360 กรัม จะประกอบด้วยไข่พะโล้หนึ่งฟอง หมูสามชั้นสองสามชิ้น เต้าหู้ทอดหนึ่งถึงสองชิ้น เวลาที่รับประทานบางท่านอาจชอบราดนํ้าปลาพริกหรือราดพริกนํ้าส้ม ต้องให้รสชาดความอร่อยแตกต่างกันไป แล้วแต่ความชอบของแต่ละท่าน หรือบางท่านก็ไม่เติมอะไรเลย ข้าวไข่พะโล้จัดเป็นอาหารจานเดียวที่ให้พลังงานไม่มากนัก เพียง 330 กิโลแคลอรี่ แต่ให้คุณค่าโปรตีนและไขมันดี โดยให้โปรตีน 21 กรัม และไขมันอีก 15.6 กรัม เมื่อเรารับประทานข้าวไข่พะโล้เป็นอาหารหนึ่งมื้อ โปรตีนที่ได้คิดเป็นร้อยละ 42 ของความต้องการโปรตีนใน 1 วัน ไขมันที่ได้คิดเป็นร้อยละ 24 ของความต้องการไขมันใน 1 วัน และได้คาร์โบไฮเดรตคิดเป็นร้อยละ 9 ของความต้องการคาร์โบไฮเดรตในหนึ่งวัน โดยคิดจากข้อสมมติที่ว่า ถ้าท่านเป็นผู้ใหญ่ที่ต้องการพลังงานวันละ...คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดทั้งหมด...