ก๋วยเตี๋ยวเป็ด

 บทความโภชนาการ 

ก๋วยเตี๋ยวเป็ด: ภาพจาก http://www.facebook.com/iammockก๋วยเตี๋ยวเป็ด

ผศ.ดร.สมเกียรติ โกศัลวัฒน์

สถาบันโภชนาการ ม.มหิดล

ก๋วยเตี๋ยวก็ยังเป็นอาหารมื้อเที่ยงที่หาทานง่าย สะดวก รวดเร็วดี ในวันนี้อยากขอเล่าสู่กันฟังถึงคุณค่าโภชนาการที่ท่านผู้อ่านจะได้รับ เมื่อรับประทานก๋วยเตี๋ยวนํ้าเป็ด เป็นก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็ก มีเป็ดพะโล้และเครื่องในหั่นเป็นชิ้นๆ ถั่วงอก และนํ้าซุป สนนราคาน่าจะอยู่ระหว่าง 15-20 บาทต่อชาม ขนาดนํ้าหนักเฉลี่ยของก๋วยเตี๋ยวเป็ด 1 ชามนี้ประมาณ 475 กรัม หรือเกือบๆ ครึ่งกิโล ที่มีนํ้าหนักมาก เนื่องจากเป็นนํ้าหนักของนํ้าซุปเสียเกือบครึ่งหนึ่งแล้ว จากตารางที่แสดงประกอบ พลังงานที่จะได้รับประมาณ 330 กิโลแคลอรี่ จัดว่าเป็นอาหารที่มีพลังงานน้อยเมื่อเทียบกับอาหารจานเดียวชนิดอื่นๆ แต่ถ้าทาน 2 ชาม ...คลิกเพื่ออ่านรายละ เอียดทั้งหมด...