เท่าไหร่ถึงเรียกว่า "โรคอ้วนลงพุง"

 บทความโภชนาการ 

เท่าไหร่ถึงเรียกว่า โรคอ้วนลงพุง: ข้อมูลจาก http://www.facebook.com/whatdidsheeat