ก๋วยเตี๋ยวนํ้าน่องไก่ตุ๋น

 บทความโภชนาการ 

ก๋วยเตี๋ยวน้ำน่องไก่ตุ๋น: ภาพจาก http://www.facebook.com/iammockก๋วยเตี๋ยวนํ้าน่องไก่ตุ๋น

ผศ.ดร.สมเกียรติ โกศัลวัฒน์

สถาบันโภชนาการ ม.มหิดล

จากตารางจะเห็นได้ว่าปริมาณอาหารกับก๋วยเตี๋ยวหนึ่งชามราวๆเกือบครึ่งกิโลกรัม จัดว่ามีปริมาณมาก  กินหนึ่งชามน่าจะทำให้อิ่มได้ ปริมาณพลังงานที่จะได้รับประมาณ 428 กิโลแคลอรี่ จัดว่าให้พลังงานพอเหมาะ

สำหรับการกินเป็น อาหารหนึ่งมื้อส่วนปริมาณโปรตีนที่ได้รับ 23 กรัม คิดเป็นร้อยละ 40 ของปริมาณที่แนะ นำให้บริโภคประจำวันปริมาณโปรตีน ในก๋วยเตี๋ยวน่องไก่ตุ๋น จัดว่าเป็นอาหารที่ให้โปรตีนสูง ทั้งนี้โปรตีนที่สูงมาจากน่องไก่และส่วนหนึ่งมาจากเลือดไก่ สำหรับปริมาณไขมันมีอยู่ 13 กรัม ...คลิกเพื่ออ่านรายละ เอียดทั้งหมด...