ว่าด้วยเนื้อสัตว์ ตอนที่ 3 จริงๆ ไขมันปานกลาง ก็มีนะ

 บทความโภชนาการ 

ว่าด้วยเนื้อสัตว์ ตอนที่ 3 จริงๆ ไขมันปานกลาง ก็มีนะ: ข้อมูลจาก http://www.facebook.com/whatdidsheeat