ว่าด้วยเนื้อสัตว์ ตอนที่ 2 คราวนี้ลองดู ไขมัน...ต่ำ

 บทความโภชนาการ 

ว่าด้วยเนื้อสัตว์ ตอนที่ 2 คราวนี้ลองดู ไขมัน...ต่ำ: ข้อมูลจาก http://www.facebook.com/whatdidsheeat