ว่าด้วยไขมัน จำนวน 45 กิโลแคลอรี่

 บทความโภชนาการ 

ว่าด้วยไขมัน จำนวน 45 กิโลแคลอรี่: ข้อมูลจาก http://www.facebook.com/whatdidsheeat