อดข้าวเช้า = อ้วน

 บทความโภชนาการ 

อดข้าวเช้า = อ้วน: ข้อมูลจาก http://www.facebook.com/whatdidsheeat