ทำไมลดน้ำหนัดด้วยวิธีอดอาหารแล้วถึง "โย โย่" ?

 บทความโภชนาการ 

ทำไมลดน้ำหนักด้วยวิธีอดอาหารแล้วถึง