โครงการตู้ยาเพื่อน้อง 3 จังหวัดชายแดนใต้

 ห้องรอบรู้เรื่องยา 

โครงการตู้ยาเพื่อน้อง 3 จังหวัดชายแดนใต้

          จากเหตุการณ์ความไม่สงบและความรุนแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ นับตั้งแต่   ปี 2547 เป็นต้นมานั้น ก่อให้เกิดผลกระทบอย่างมาก ทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม  

เด็กนักเรียนไทยพุทธและมุสลิมนั่งเล่นพักผ่อนกันในโรงเรียน
ภาพ : เด็กนักเรียนไทยพุทธและมุสลิมนั่งเล่นพักผ่อนกันในโรงเรียน


          ส่งผลให้เกิดปัญหาในด้านการใช้ชีวิตของประชาชน รวมถึงด้านการดูแลรักษาอาการเจ็บป่วยของเด็กและเยาวชนในโรงเรียน และประชาชนในพื้นที่

 

สภาพห้องพยาบาลประจำโรงเรียนในพื้นที่
ภาพ : สภาพห้องพยาบาลประจำโรงเรียนในพื้นที่

 

          มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา (วพย.) ร่วมกับหน่วยแพทย์ทหารและเภสัชกรจิตอาสาในพื้นที่ ได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลด้านสุขภาพและการใช้ยาของโรงเรียนต่างๆในพื้นที่ ทำให้ทราบถึงปัญหาด้านการดูแลสุขภาพของนักเรียนในโรงเรียน

ตัวแทนนักเรียนรับมอบตู้ยาโรงเรียน
ภาพ : ตัวแทนนักเรียนรับมอบตู้ยาโรงเรียน

 

          โดยพบปัญหาที่สำคัญคือ การขาดแคลนยาและเวชภัณฑ์ที่จำเป็นและเหมาะสม อีกทั้งคุณครูและบุคลากรประจำห้องพยาบาลส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ขั้นพื้นฐานใน เรื่องแนวทางการรักษาโรคเบื้องต้นและการใช้ยาอย่างถูกวิธี ทำให้เด็กนักเรียนไม่ได้รับการดูแลสุขภาพอย่างดีเท่าที่ควร


          นอกจากนี้ โรงเรียนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลหรือในพื้นที่เสี่ยง ห้องพยาบาลและตู้ยาประจำโรงเรียนก็ไม่ได้เป็นที่พึ่งเฉพาะสำหรับนักเรียนใน โรงเรียนเท่านั้น หากแต่ยังเป็น    ที่พึ่งสำคัญสำหรับคุณครูและบุคลากรประจำโรงเรียน ตลอดจนชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงยามเจ็บป่วย     อีกด้วย เนื่องจากการสัญจรไปมามีความเสี่ยง


          มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา (วพย.)    จึงใคร่ขอประชาสัมพันธ์เพื่อเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาและองค์กรใจดีต่างๆได้ ร่วมบริจาคทุนทรัพย์ เพื่อนำไปจัดหาตู้เก็บยา ผลิตภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์ต่างๆที่จำเป็นในการดูแลรักษาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้น พร้อมทั้งหนังสือคู่มือ   ตู้ยาโรงเรียนและแนวทางการรักษาโรคที่พบบ่อย เพื่อส่งมอบให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนในพื้นที่ ซึ่งนอกจากจะเป็นการช่วยดูแลสุขภาพและอนามัยของเด็กและเยาวชนแล้ว ยังช่วยแสดงถึงความปรารถนาดีและความห่วงใยจากพี่น้องประชาชนไทยในพื้นที่ ต่างๆ สู่พี่น้องประชาชนไทยใน 3 จังหวัดชายแดนใต้อีกด้วย

ผู้สนใจสามารถบริจาคได้ในรูปแบบต่างๆ ดังต่อไปนี้

แบบที่ 1: บริจาคชุดตู้ยาโรงเรียน         ประกอบด้วยตู้เก็บยา ผลิตภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์จำนวน 26 รายการ พร้อมหนังสือคู่มือตู้ยาโรงเรียนและแนวทาง  การรักษาโรคที่พบบ่อยมูลค่าชุดละ 19,999 บาท
แบบที่ 2: บริจาคชุดผลิตภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์สำหรับโรงเรียน จำนวน 26 รายการ  พร้อมหนังสือคู่มือตู้ยาโรงเรียนและแนวทางการรักษาโรคที่พบบ่อยมูลค่าชุดละ 6,999 บาท
แบบที่ 3: สมทบทุนบริจาคตามความประสงค์

โดยสั่งจ่ายเช็คในนาม "มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา หรือโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์ในนาม มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา"

    1.     ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา เซ็นจูรี่ เดอะมูฟวี่ พลาซ่า เลขที่บัญชีออมทรัพย์ 208-2-16683-2
    2.     ธนาคารกรุงเทพ สาขาราชเทวี   เลขที่บัญชีออมทรัพย์ 123-4-57342-4**โปรดส่งสำเนาใบโอนเงิน พร้อมเขียนชื่อ-ที่อยู่ เพื่อให้ออกใบเสร็จรับเงิน มาที่ โทรสาร 02 612 9221 หรืออีเมล์ pr@phared.org
 

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก