วิธีการใช้ถุงประคบร้อนเย็น (Cold-Hot Pack)

 อาการปวดอื่นๆ  อุบัติเหตุ การปฐมพยาบาล  ไข้หวัดและไข้หวัดใหญ่ 

สำหรับประคบเย็นประคบถุงเจลที่ข้อมือ: ภาพจาก http://www.sciencephoto.com

>> แบบเย็นมาก : นำถุงเจลแช่ในช่องแข็งของตู้เย็นเป็นเวลา 2 ชั่วโมง

>> แบบเย็นปานกลาง : นำถุงเจลแช่งในน้ำแข็งเป็นเวลา 20 นาที

>> แบบเย็นน้อย : นำถุงเจลแช่ในช่องธรรมดาของตู้เย็นเป็นเวลา 4 ชั่วโมง


สำหรับประคบร้อน

>> แบบร้อนมาก : นำถุงเจลแช่ในน้ำที่ต้มเดือดแล้ว (ห้ามต้มพร้อมกับน้ำ) เป็นเวลา 1-5 นาที

>> แบบร้อนปานกลาง : นำถุงเจลแช่ในน้ำร้อน 7 นาที

 

หมายเหตุ

        ควรมีถุงประคบร้อนเย็นอย่างน้อย 2 ชิ้น เพื่อใช้ทดแทนกันเมื่อความร้อนหรือความเย็นหมดไปขณะทำการปฐมพยาบาล ถ้าอุณหภูมิของเจลร้อนหรือเย็นเกินไป อาจใช้ถุงผ้าหรือผ้าพันรอบถุงเจลก่อนนำไปสัมผัสกับผิวหนัง

        สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องการเลือกประคบร้อนหรือเย็น ได้ที่ รู้ได้อย่างไรว่าจะต้องประคบร้อนหรือเย็น?

 

เอกสารอ้างอิง

1. มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา. คู่มือตู้ยาโรงเรียนและแนวทางการรักษาโรคที่พบบ่อย. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา; พ.ศ. 2553. หน้า 100.