รู้ทันยา... รู้รักษามะเร็งเต้านม

 เนื้องอกและมะเร็ง 

ท่านรู้ไหมว่า...

มะเร็งเต้านมเป็นหนึ่งในมะเร็งเพียงไม่กี่ชนิดที่รักษาให้หายขาดได้ในปัจจุบัน
 
know-breast-cancer     ะเร็งเต้านมเกิดจาก การแบ่งตัวของเซลเนื้อเยื่อบริเวณเต้านมมากผิดปกติ โดยไม่ทราบสาเหตุแน่ชัด ผู้หญิงที่หมดประจำเดือนแล้ว หรือมีญาติที่เป็นมะเร็งเต้านมมีโอกาสเป็นโรคนี้มากกว่าผู้หญิงทั่วไป
...หากตรวจพบมะเร็งตั้งแต่ในระยะเริ่มแรก ช่วยเพิ่มโอกาสในการรักษา  ให้หายขาดได้...
 
     ะเร็งเต้านมระยะเริ่มแรก มักไม่มีอาการ แต่สามารถตรวจพบด้วยการทำแมมโมแกรม และควรมีการตรวจเต้านมด้วยตนเองเป็นประจำ
 
     วิธีการรักษามะเร็งเต้านม มีหลายแบบ เช่น การผ่าตัด การฉายแสง (รังสีรักษา) การรักษาด้วยยาเคมีบำบัด การบำบัดด้วยยาฮอร์โมน ทั้งนี้แพทย์อาจใช้การรักษาหลายวิธีร่วมกัน เพื่อให้ได้ผลการรักษาที่ดี
 
การรักษาด้วยการผ่าตัด
เป็นวิธีที่แพทย์ใช้บ่อยที่สุด โดยอาจตัดเต้านม ออกเพียงบางส่วน หรือตัดออกทั้งหมด
 
การฉายรังสี
เป็นการใช้แสงรังสีประเภทต่างๆเพื่อกำจัดเซลมะเร็งเต้านม  
 
การใช้ยาเคมีบำบัด
ยาเคมีบำบัด คือ ยาที่ใช้ทำลาย หรือยับยั้งเซลมะเร็ง ทั้งนี้ผู้ป่วยที่รับการรักษาด้วยยาเคมีบำบัด จำเป็นต้องได้รับยาอย่างต่อเนื่องและครบถ้วนตามที่กำหนด 
 
การบำบัดด้วยยาฮอร์โมน
ใช้สำหรับมะเร็งเต้านมบางชนิด สำหรับผู้ป่วยที่ต้องใช้ยานี้ จำเป็นต้องใช้ยาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานหลายปี เพื่อป้องกันการกลับเป็นซ้ำของมะเร็ง
 
บัญญัติ 5 ประการ กับยารักษามะเร็งเต้านม
  1. ใช้ยาอย่างต่อเนื่อง และครบถ้วนตามแพทย์สั่ง
  2. พบแพทย์ตามนัด อย่างสม่ำเสมอ
  3. อย่าหยุดยาเอง หรือเลิกรักษากลางคัน 
  4. สอบถามข้อมูลยา และผลข้างเคียง จากเภสัชกร
  5. ถ้าใช้ยา แล้วมีอาการข้างเคียงรุนแรง ให้พบแพทย์โดยทันที
 
เรียบเรียงโดย ภญ.ดร.อินทิรา กาญจนพิบูลย์