ไอเรื้อรัง??อาการที่ควรต้องหาสาเหตุ

 ภูมิแพ้ หอบหืด โรคระบบทางเดินหายใจ 

          ทุกคนคงเคยไอมาแล้วที่พบบ่อย ก็คือ อาการไอหลังจากที่เป็นไข้หวัด หรือหลังการสำลัก แต่อาการไอที่พบในผู้ป่วยพวกนี้จะไม่อยู่นาน เป็นนานๆ ที หรืออย่างมากก็เป็นวัน หลังจากนั้นก็จะหายไป มีน้อยรายที่หลังจากเป็นไข้หวัดแล้วมีอาการไอนานหลายอาทิตย์ ซึ่งเป็นผลจากการที่รักษาอาการไข้หวัดไม่ดีพอ โดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีการพักผ่อนที่ไม่พียงพอ การพูดก็จะทำให้อาการไอเพิ่มมากขึ้น

          อาการไอเรื้อรังทั่ว ๆ ไปถือว่าไอเป็นเวลาติดต่อกันนานไม่น้อยกว่า 3 อาทิตย์ สาเหตุของการไอเรื้อรังนั้นอาจจะเป็นจากโรคที่ไม่รุนแรงก็ได้ เช่นอาการไอเรื้อรังหลังจากการที่เป็นไข้หวัดตามที่กล่าวมา หรืออาจจะเป็นอาการของโรคที่รุนแรง เช่น วัณโรคปอด หรือมะเร็งของปอดเป็นต้น ดังนั้นผู้ที่มีอาการไอเรื้อรัง ไม่ควรที่จะปล่อยปละละเลย ควรหาสาเหตุว่าไอจากอะไรก่อนที่จะเป็นการสายเกินไป

image

          ผู้ป่วยจริง ๆ แล้วแทบจะไม่มีอาการอะไรเลย มีอาการไอเล็กน้อย มาหาแพทย์จึงได้เอ็กซ์เรย์พบว่ามีก้อนในปอดข้างขวาตอนหลังพิสูจน์ได้ว่าเป็นมะเร็งของปอดผู้ป่วยได้รับการผ่าตัดและอาการดีขึ้น

image

          ผู้ป่วยเป็นวัณโรคระยะติดต่อ และเป็นมาก ปอดทั้งสองข้างถูกทำลายเป็นบางส่วน ผู้ป่วยมาหาแพทย์เพราะเรื่องอื่น แต่พอเอ็กซ์เรย์พบ จึงได้ถามอาการ ผู้ป่วยยอมรับว่ามีอาการไอบ้าง แต่ไม่รู้สึกอะไร ยังคงดำรงชีวิตตามปกติ

 

การไอคืออะไร

          ออกซิเจนจากอากาศเข้าไปสู่ปอดตามลมหายใจเข้าและเข้าสู่กระแสเลือดเพื่อให้เลือดนำออกซิเจนนั้นไปยังอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกายได้ใช้ในปฏิกิริยาเผาผลาญอาหารเพื่อสร้างเป็นพลังงาน นอกจากนั้นแล้วยังนำก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นของเสียที่เกิดจากการเผาไหม้อาหาร กลับมายังปอดและต้องขับถ่ายออกจากร่างกายทางลมหายใจออก เพราะถ้าสะสมอยูในร่างกายจะทำให้เกิดภาวะกรดเกินเกิดขึ้น ซึ่งอาจมีอันตรายถึงแก่ชีวิต

... Click อ่านรายละเอียดทั้งหมด ...