อาการปวดหลังระดับบั้นเอว

 โรคกระดูกและข้อ 

          อาการปวดหลังระดับบั้นเอว เป็นปัญหาที่พบได้บ่อยในคนไข้โรคกระดูกและข้อ ที่ไปพบแพทย์เพื่อให้การตรวจรักษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป มีน้อยคนที่จะไม่เคยมีประสพการณ์เรื่องการปวดหลัง

          สาเหตุของ อาการปวดหลังระดับบั้นเอว อาจมาจากความผิดปกติของระบบทางเดินปัสสาวะ เช่น นิ่วในไต ภาวะติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะหรือ อาจเกิดจากตัวกระดูกสันหลังมีการอักเสบติดเชื้อ เช่น วัณโรคกระดูกสันหลัง นอกจากนี้ปัญหาภายในช่องท้อง อาจมีการปวดร้าวมาด้านหลังได้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น จะต้องมีอาการของระบบนั้น ๆ ร่วมด้วย เช่น ปัญหาเกี่ยวกับทางเดินปัสสาวะ อาจมีความผิดปกติของปัสสาวะ ปัญหาภายในช่องท้องอาจมีความผิดปกติในเรื่องการรับประทานอาหาร หรือการถ่ายอุจจาระ เป็นต้น

 

... Click อ่านรายละเอียดทั้งหมด ...