หิด

 สิว ฝ้า โรคผิวหนัง 

          อาการหิดเกิดจากการติดเชื้อหิด ซึ่งเชื้อนี้เป็นแมลงเล็กมากจัดอยู่ในกลุ่มตระกูลเดียวกับตัวไร ผื่นหิดจะเริ่มจากตุ่มแดงคัน ต่อมามีตุ่มหนองร่วมด้วย บางครั้งมีหัวใส ๆ กระจายตามบริเวณที่ร่างกาย อบอุ่น เช่น ซอกนิ้วมือนิ้วเท้า ข้อพับต่าง ๆ ซอกรักแร้ สะดือ และขาหนีบ บริเวณอวัยวะเพศจะมีผื่น ลักษณะจำเพาะคือเป็นตุ่มแดงคันขนาดใหญ่และหายช้า ในเด็กเล็กนอกจากพบผื่นชนิดนี้บริเวณ อวัยวะเพศ แล้วจะพบผื่นลักษณะเดียวกันที่รักแร้ คนติดหิดจะคันมากตอนกลางคืน อาการคันเกิดจากปฎิกิริยาภูมิไวต่อหิดตัวเมีย ต่อไข่หิด และต่อมูลหิด การแพร่กระจายของหิดคน เกิดจากอยู่ใกล้ชิด หรือใช้ของร่วมกันผู้ป่วยหิดจึงมัก พบการระบาดของหิดในคนที่นอนในห้องเดียวกัน คนที่อาศัยในที่แออัเช่น สถานกักขัง สถานสงเคราะห์เด็กหรือคนชรา โรงเรียน วัด หิดไม่แพร่โดยทางหายใจหรือ ทางอาหาร

 

... Click อ่านรายละเอียดทั้งหมด ...