หัวใจกับระบบไหลเวียนของโลหิต

 โรคระบบหัวใจและหลอดเลือด 

          ระบบการไหลเวียนของโลหิต เปรียบเสมือนเส้นทางขนส่งของร่างกายคนเรา ที่จะนำเอาสารอาหารและออกซิเจนไปยังเซลล์ของอวัยวะส่วนต่าง ๆ เพื่อเป็นวัตถุดิบใช้พลังงานในการทำงานตามปกติ และจะมีหน้าที่รับเอาของเสียจากเซลล์เหล่านั้นกลับมาขับถ่ายออกไปด้วย ดังนั้น การไหลเวียนของโลหิตจึงต้องเกิดขึ้นสม่ำเสมอตลอดเวลา ร่างกายของคนเราจึงจะอยู่ได้อย่างเป็นปกติสุขตลอดไป

          หัวใจของท่านจะทำ หน้าที่สำคัญ โดยเป็นเสมือนเครื่องจักรที่มีหน้าที่ส่งเลือดให้ไหลเวียนอยู่ในระบบอย่าง ต่อเนื่องตลอดเวลา การเต้นของหัวใจอย่างมีประสิทธิภาพสม่ำเสมอ จะสามารถทำให้เกิดการไหลเวียนของโลหิต อย่างน้อย 4 ลิตรครึ่งต่อ 1 นาที ไปทั่วส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย หัวใจของท่านจะประกอบไปด้วยระบบสูบฉีดโลหิต 2 ด้านด้วยกันคือซ้ายและขวา หัวใจด้านขวาจะสูบฉีดโลหิตไปที่ปอด เพื่อแลกเปลี่ยนขับคาร์บอนไดออกไซด์ออกไป และรับเอาออกซิเจนเข้ามาแทน แล้วไหลกลับมาที่หัวใจด้านซ้าย เพื่อสูบฉีดโลหิตออกไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ของร่างกายต่อไป

 

... Click อ่านรายละเอียดทั้งหมด ...