หวัดหรือไข้หวัดใหญ่

 ไข้หวัดและไข้หวัดใหญ่  ห้องรอบรู้เรื่องโรค  ห้องสุขภาพตามเพศและวัย 

คุณสามารถรับชมภาพแบบเต็มจอภาพได้ โดยการ Double Click ที่หน้าจอวีดีโอ