สิวกับวัยรุ่น

 สิว ฝ้า โรคผิวหนัง 

           สิวสามารถเกิดกับคนได้ทุกเพศทุกวัย โดยเป็นการอักเสบของต่อมไขมันและขุมขน ซึ่งเกิดจากการหลั่งไขมันมากขึ้นของต่อมไขมัน ซึ่งได้รับอิทธิพลจากฮอร์โมนเพศ โดยเฉพาะฮอร์โมนเพศชาย ร่วมกับการอุดตันของท่อไขมันและขุมขน ทำให้ท่อและต่อมไขมันบวมโตขึ้นเกิดเป็นหัว come-done ที่เป็นจุดเริ่มต้นของสิวและจะมีเชื้อแบคทีเรียที่กินโปรตีนและไขมันของผิวหนังเจริญมากขึ้นเกิดเป็นสิวอักเสบขึ้นเชื้อแบคทีเรียที่สำคัญก็คือ P. acnes แม้ว่าสิวสามารถเกิดกับคนทุกเพศวัยแต่ก็จะพบในช่วงวัยรุ่น คือ วัยตั้งแต่ 13 - 25 ปี มากที่สุด

ปัจจัยต่าง ๆ ที่ทำให้สิวเป็นมากในวัยรุ่น คือ    

  1. ปัจจัยทางพันธุกรรม คนที่มีคุณพ่อคุณแม่ผิวมันและเป็นสิวมาก เมื่อเข้าช่วงวัยรุ่นมักมีแนวโน้มที่จะผิวมันและเป็นสิวมากเช่นกัน

     

  2. ระบบฮอร์โมน เมื่อเข้าวัยรุ่นฮอร์โมนเพศจะเริ่มทำงานและมีส่วนกระตุ้นให้ต่อมไขมันทำงานมากขึ้น เกิด comedone และสิวอักเสบ ในวัยรุ่นเพศหญิงอิทธิพลจากฮอร์โมนจะชัดเจน ทำให้ผู้หญิงเริ่มเป็นสิวเร็วกว่าในผู้ชายและมีลักษณะที่สัมพันธ์กับระยะรอบ เดือน ในผู้ชายนั้น แม้จะเป็นสิวช้ากว่าเพศหญิง แต่จากฮอร์โมนเพศชายจะทำให้เพศชายมีสิวที่รุนแรงกว่า

 

... Click อ่านรายละเอียดทั้งหมด ...