สมองเสื่อม...ป้องกันได้

 โรคระบบประสาทและสมอง  ห้องรอบรู้เรื่องโรค  ห้องสุขภาพตามเพศและวัย 

  คุณสามารถรับชมภาพแบบเต็มจอภาพได้ โดยการ Double Click ที่หน้าจอวีดีโอ