วิธีใช้ยาหยอดตา

 วิธีใช้ยา และยารูปแบบพิเศษ  โรคตาและการมองเห็น  ห้องรอบรู้เรื่องยา  ห้องรอบรู้เรื่องโรค 

คุณสามารถรับชมภาพแบบเต็มจอภาพได้ โดยการ Click ที่หน้าจอวีดีโอ