วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

 วัคซีน 

โรคพิษสุนัขบ้าคืออะไร

โรคพิษสุนัขบ้าเกิดจากเชื้อไวรัส ส่วนใหญ่โดยการถูกกัดโดยสัตว์ เช่น สุนัข แมว หนู หรือสัตว์ป่าที่ติดเชื้ออยู่ก่อนแล้ว เมื่อมีการติดเชื้อ มักจะมีปวดตามเนื้อตัว อ่อนแรง ปวดศีรษะ มีไข้ หงุดหงิดและกระสับกระส่าย จากนั้นจะมีอาการชัก เห็นภาพหลอน เพ้อคลั่ง เป็นอัมพาต และเสียชีวิต อย่างไรก็ตามโรคพิษสุนัขบ้านี้สามารถป้องกันได้โดยวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า

  ใครควรได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

  ผู้ที่โดนสัตว์ เช่น สุนัข แมว หนู หรือสัตว์ป่ากัด ควรรีบไปพบแพทย์โดยด่วน

   การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

   1. ผู้ที่โดนสัตว์กัด หรือ คาดว่าจะได้รับเชื้อพิษสุนัขบ้า จะต้องได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโดยมีการฉีด 2 แบบหลัก ได้แก่

   2. แบบที่1 ฉีดเข้ากล้ามเนื้อทั้งหมด 5 เข็ม โดยฉีดเข็มแรกทันที และฉีดในวันที่ 3, 7, 14 และ 30 หลังจากเข็มแรก

   3. แบบที่2 ฉีดเข้าใต้ผิวหนัง โดยแบ่งฉีด 2 จุด โดยทั่วไปจะฉีด 4 ครั้ง ในวันแรก วันที่ 3, 7 และ 30 นับจากการได้วัคซีนครั้งแรก