โรคหัวใจมีกี่ชนิด ?

 โรคระบบหัวใจและหลอดเลือด 

          โรคหัวใจมีทั้งที่เป็นตั้งแต่กำเนิด และที่เป็นภายหลังจากเกิดมาแล้ว โดยถ้าจำแนกตามพยาธิสภาพ หัวใจอาจมีความผิดปกติที่กล้ามเนื้อหัวใจ ความผิดปกติที่ลิ้นหัวใจ และความผิดปกติของหลอดเลือดที่มาเลี้ยงหัวใจ

สำหรับโรคหัวใจที่พบได้บ่อยและมีความสำคัญในประเทศไทย ได้แก่

  1. โรคหัวใจแต่กำเนิด

  2. โรคหัวใจรูห์มาติก

  3. โรคหัวใจจากความดันโลหิตสูง

  4. โรคหลอดเลือดหัวใจ

  5. โรคหัวใจจากภาวะที่ทำให้หัวใจต้องทำงานหนักเกินไป

... Click อ่านรายละเอียดทั้งหมด ...