โรคหัวใจ..ภัยร้ายใกล้ตัว

 โรคระบบหัวใจและหลอดเลือด  ห้องรอบรู้เรื่องยา 

คุณสามารถรับชมภาพแบบเต็มจอภาพได้ โดยการ Click ที่หน้าจอวีดีโอ