โรคหอบหืด

 ภูมิแพ้ หอบหืด โรคระบบทางเดินหายใจ 

 

หอบหืด เป็นโรคภูมิแพ้ชนิดหนึ่ง เมื่อมีสิ่งกระตุ้น ร่างกายจะเกิดปฏิกิริยาหลอดลมหดเกร็ง ทำให้หายใจลำบาก หากมีอาการหอบเหนื่อย หายใจดังวี้ด ควรจะรับการวินัจฉัยจากแพทย์

 

รูปจาก www.anandamahidolfoundation.or.th

 

วิธีดูแลตัวเอง

ยาที่ใช้ในโรคหอบหืด

คำแนะนำในการใช้ยาสูดขยายหลอดลม

การสูดพ่นยาที่ไม่ถูกวิธี นอกจากจะทำให้ผู้ป่วยมีอาการไม่ดีขึ้นแล้ว ยังทำให้เสียเงินค่ารักษาพยาบาลโดยเปล่าประโยชน์อีกด้วย คนไข้จำนวนมากสูดพ่นยาไม่ถูกวิธี ทำให้การรักษาไม่ได้ผล ขั้นตอนในการสูดยาขยายหลอดลม มีดังนี้

1.เขย่าหลอดยาและเปิดฝาครอบยาออก

2.หายใจออกเกือบสุดและนำหลอดพ่นยามาอม

3.กดยาและค่อยๆสูดยาเข้าอย่างช้าๆทางปาก

4.กลั้นหายใจประมาณ 10 วินาที

5.ผ่อนลมหายใจออกตามปกติ

6.ถ้าต้องการสูดยาซ้ำควรเว้นช่วงประมาณ 1-2 นาที

ดังนั้น วิธีแก้ปัญหาที่ตรงจุดที่สุดคือ การดูแลรักษาตัวเอง เมื่อสุขภาพแข็งแรง หรือหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นให้อาการกำเริบได้ แล้วก็จะสามารถลดความถี่ของการใช้ยาพ่นขยายหลอดลมได้

ผู้เรียบเรียง ภญ. อมรรัตน์ รุ่งเรืองฝั่งสาย