โรคหลอดลมอักเสบ

 ภูมิแพ้ หอบหืด โรคระบบทางเดินหายใจ 

          โรคหลอดลมอักเสบ (bronchitis) เป็นโรคที่เกิดจากการอักเสบเยื่อบุ ของหลอดลม ทำให้เยื่อบุหลอดลมบวม และมีเสมหะอุดหลอดลม ผู้ป่วยบางรายหลอดลมบวมมากและมีเสมหะมาก ทำให้เกิดลักษณะเหมือนโรคหอบหืด

          โรคหลอดลมอักเสบในเด็กเป็นโรค ที่พบไม่บ่อย มักพบร่วมกับ การอักเสบของทางเดินหายใจส่วนอื่นด้วย เช่น ไข้หวัด ไซนัสอักเสบ หรือปอดอักเสบ

สาเหตุ

  1. สาเหตุของโรคหลอดลมอักเสบส่วน ใหญ่เกิดจากการติดเชื้อไวรัส

  2. เชื้อไวรัสที่เป็นต้นเหตุ ได้แก่ อะดิโนไวรัส ไรโนไวรัส ฟลูไวรัส บางรายอาจเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย มัยโคพลาสมา หรือคลามัยเดีย

  3. ส่วนน้อยที่อาจเกิดจากการแพ้ หรือการระคายเคืองต่อสารบางอย่างที่สูดดมจนทำให้หลอดลมกิดการอักเสบ ผู้ที่ทำงานกับสารระคายเคืองเช่น ฝุ่น สารเคมี มีโอกาสเป็นโรคนี้ได้มากกว่าปกติ

  4. ปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญต่อการเกิด โรคหลอดลมอักเสบ คือ การสูบบุหรี่ หรือผู้ที่อยู่กับคนที่สูบบุหรี่

  5. ผู้ป่วยโรคกรดในกระเพาะไหลย้อน ผู้ที่มีโรคที่ทำให้ภูมิคุ้มกันอ่อนแอลง เช่น โรคเบาหวาน โรคตับ มีโอกาสเป็นโรคหลอดลมอักเสบมากขึ้น

 

... Click อ่านรายละเอียดทั้งหมด ...