โรคสมองพิการ (Cerebral Palsy)

 โรคระบบประสาทและสมอง 

          โรคสมองพิการ (Cerebral Palsy) เกิดจากสมองส่วนที่ใช้ควบคุมกล้ามเนื้อส่วนใดส่วนหนึ่งบกพร่องหรือสูญเสีย ทำให้มีปัญหาในการเคลื่อนไหว ซึ่ง แต่ละคนจะมีลักษณะที่แตกต่างกัน เช่น กล้ามเนื้ออ่อนแรง เกร็ง งุ่มง่าม เคลื่อนไหวช้า ทรงตัวได้ไม่ดี ผู้ป่วยเด็กสมองพิการบางรายอาจมีความบกพร่องอื่นร่วมด้วย เช่น บกพร่องการได้ยิน การมองเห็น หรือการเรียนรู้ ซึ่งแต่ละคนจะเป็นมากน้อยแตกต่างกัน

สาเหตุ

          โรคสมองพิการเกิดได้จากหลายสาเหตุ โดยเกิดขึ้นตั้งแต่แรกเกิด ถึงประมาณ 7 ขวบ ซึ่งเป็นระยะที่สมองเติบโตเต็มที่ สมองจะไม่ถูกทำลายไปมากกว่านี้ แต่ถ้าไม่ได้รับการฟื้นฟูสภาพความพิการ กล้ามเนื้อส่วนต่างๆ ก็จะติดยึดหรือเกร็งมากขึ้น

  1. imageระหว่างตั้งครรภ์ เกิดจากแม่ติดเชื้อ หรือได้รับสารพิษ ได้รับอุบัติเหตุขณะตั้งครรภ์ ทำ ให้เด็กทารกในครรภ์ขาดออกซิเจน หรือได้รับการกระทบกระเทือน ในต่างประเทศมีรายงานภาวะเลือดออกในสมองที่เกิดขึ้นกับทารกในครรภ์ ทำให้เกิดความเสียหายต่อสมองและระบบประสาท บางรายเกิดจากความผิดปกติของเส้นเลือดในสมองของทารกในครรภ์

  2. ระหว่างคลอด เช่น คลอดยาก รกพันคอ แม่ได้รับสารพิษ หรือติดเชื้อต่าง ๆ สาเหตุที่เกิดระหว่างคลอดพบได้ร้อยละ 3–13 ของทั้งหมด

  3. หลังคลอด เช่น ภาวะตัวเขียวหลังคลอด เด็ก มีการติดเชื้อในช่วงสัปดาห์แรก โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากการติดเชื้อแบคทีเรีย และโรคสมองอักเสบจากไวรัส อีกภาวะหนึ่งที่พบได้คือเด็กตัวเหลืองในช่วงสัปดาห์แรก น้ำหนักแรกคลอดน้อย บางรายพบว่าเกิดจากเด็กอาจจะได้รับอุบัติเหตุหรือกระทบกระเทือนกับสมอง หรือสารพิษ

 

... Click อ่านรายละเอียดทั้งหมด ...