โรคที่เกี่ยวกับจอประสาทตา

 โรคตาและการมองเห็น 

          โรคเกี่ยวกับจอ ประสาทตา มักพบในผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเบาหวาน หรือผู้ที่มีภาวะสายตาสั้น การตรวจจอประสาทตาในปัจจุบัน นิยมใช้กล้องตรวจตาที่เรียกว่า ophthalmoscope และเครื่องมือที่มีกำลังขยายสูง (slit lamp) หรือใช้กล้องถ่ายรูปจอประสาทตาโดยไม่ต้องหยอดยาขยายม่านตา บางครั้งแพทย์จะพิจารณาฉีดสีเพื่อตรวจดูเส้นเลือดและภาวะต่างๆของจอประสาทตา และอาจพิจารณาตรวจวัดลานสายตาด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ร่วมด้วย

          จอประสาทตา (retina) เป็นชั้นบางๆของเซลล์รับภาพที่อยู่ด้านหลังของดวงตา การที่คนเราจะสามารถมองเห็นภาพได้ชัดเจน จำเป็นต้องมีจอประสาทตาที่ปกติ ถ้าหากเปรียบดวงตากับกล้องถ่ายรูป จอประสาทตาจะเทียบได้กับฟิล์มของกล้อง ซึ่งถ้าฟิล์มเกิดความเสียหาย ภาพที่ถ่ายจากกล้องก็จะมีคุณภาพไม่ดี เช่นเดียวกับผู้ที่มีโรคของจอประสาทตา การมองเห็นก็จะไม่ชัดเจน จุดสำคัญกลางจอประสาทตาคือจุดรับภาพ หรือที่เรียกว่า macula ซึ่งเป็นบริเวณเล็กๆที่สำคัญมากในการมองตรงกลาง บริเวณอื่น ๆ ที่เหลือของจอประสาทตาจะช่วยในการมองภาพด้านข้าง

 

... Click อ่านรายละเอียดทั้งหมด ...