โรคตับแข็ง

 โรคระบบทางเดินอาหาร 

          ตับแข็ง (cirrhosis) เป็นโรคที่พบได้บ่อยที่สุดในบรรดาโรคตับเรื้อรังทั้งหลาย ตับ ของผู้ป่วยที่เป็นโรคตับแข็งอยู่ในสภาวะที่เกิดแผลเป็นขึ้นหลังจากที่มีการ อักเสบหรืออันตรายต่อตับ ทำให้เซลล์ตับส่วนหนึ่งตายไปโดยไม่สามารถกลับมาเป็นปกติได้อีก เมื่อเนื้อตับส่วนที่ดีถูกทำลาย เนื้อตับที่เหลือจะถูกล้อมรอบและแทนที่ด้วยเนื้อเยื่อประเภทพังผืด ส่งผลให้เลือดที่ไหลผ่านตับถูกอุดกั้น ไหลเวียนไม่สะดวกจนทำให้ความดันเลือดในตับสูงขึ้นผิดปกติ และส่งผลให้สมรรถภาพการทำงานของตับลดน้อยลง

         ตับเป็นอวัยวะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดภายในร่างกาย ทำหน้าที่ควบคุมสภาพร่างกายให้เป็นปกติในหลายๆ ด้านด้วยกัน ช่วยขจัดสารพิษออกจากเลือด สร้างภูมิคุ้มกันบางอย่างขึ้นมาเพื่อต่อสู้เชื้อโรค ตลอดจนกำจัดเชื้อโรคต่าง ๆ ออกจากเลือด ตับ ยังทำหน้าที่สร้างโปรตีนที่เป็นส่วนประกอบในการทำให้เลือดแข็งตัว ตลอดจนสร้างน้ำดี ซึ่งทำหน้าที่ในการดูดซึมไขมันและวิตามินชนิดละลายในไขมัน

 

สาเหตุ

          โรคตับแข็งมักพบในคนที่ดื่มเหล้าจัด หรือพบเป็นอาการแทรกซ้อนของโรคตับอักเสบจากเชื้อไวรัส การ ดื่มสุราติดต่อกันเป็นระยะเวลากว่า 10 ปี จะทำให้เกิดความผิดปกติของการใช้โปรตีน ไขมัน และคาร์โบไฮเดรตในตับ ทำให้เกิดภาวะตับอักเสบ และเรื้อรังจนกลายเป็นตับแข็งในที่สุดผู้ป่วยโรคตับแข็งมักจะปรากฏอาการเริ่มแรกในช่วงอายุระหว่าง 40 - 60 ปี แต่ถ้าพบในคนอายุน้อย มักมีสาเหตุจากตับอักเสบจากเชื้อไวรัส ซึ่งมีอาการค่อนข้างรุนแรง

 

สาเหตุอื่นๆ ทำให้เกิดโรคตับแข็ง ได้แก่

  1. ยาชนิดที่ต้องรับประทานติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน หรือยาสมุนไพรบางชนิด เช่น ยาเม็ดใบขี้เหล็กซึ่งนิยมใช้เป็นยานอนหลับ เป็นต้น

  2. สารพิษ เช่น สารหนูที่ผสมในยาต้ม ยาหม้อ อาจก่อให้เกิดพังผืดในตับได้

  3. imageพยาธิบางชนิด เช่น พยาธิใบไม้ในเลือดอาจทำให้เกิดตับแข็ง

  4. ภาวะดีซ่านเรื้อรัง เนื่อง จากท่อน้ำดีอุดตัน เพราะโดยปกติน้ำดีจะถูกส่งขึ้นไปที่ตับ และไหลลงมาสู่ลำไส้เล็กส่วนต้นตามท่อน้ำดี ถ้ามีการอุดกั้นการไหลของน้ำดีไม่ว่าจะจากสาเหตุใดก็ตาม เช่น จากนิ่วน้ำดีอุกท่อน้ำดี หรือ เนื้องอกอุด หรือเบียดท่อน้ำดีจนตีบตันเป็นเวลานาน น้ำดีที่ไหลย้อนกลับไปที่ตับก็จะสามารถทำลายเนื้อตับจนเป็นตับแข็งได้

  5. ภาวะหัวใจวายเรื้อรัง ทำให้เส้นเลือดคั่งที่ตับ เลือดไหลเวียนในตับน้อยลง เนื้อตับขาดภาวะออกซิเจนจนตายลง

  6. โรคกรรมพันธ์บางชนิด เช่น โรควิลสันที่เกิดจากมีการสะสมทองแดงในตับมาก จนเนื้อตับอักเสบและตาย หรืออาจเกิดตับแข็ง เป็นต้น

  7. โรคตับอักเสบจากภูมิต้านทานตนเอง ที่เกิดจากความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันหันมาทำลายตับตนเอง

  8. โรคตับอักเสบจากไขมัน เกิด จากภาวะที่มีไขมันสะสมที่ตับเป็นจำนวนมาก อาจจะกระตุ้นให้เกิดการอักเสบเรื้อรังจนกลายเป็นตับแข็งได้ นอกจากนี้อาจพบร่วมกับโรคบางชนิด เช่น เบาหวาน โรคอ้วน เป็นต้น

... Click อ่านรายละเอียดทั้งหมด ...